Tilbake

Bok- og kulturbussen: Elektromagnetisme og lyd

Elevene får igjennom teori, demonstrasjoner og praksis en innføring i elektromagnetismens grunnprinsipper. Vi lærer mer om akustikk, likestrøm og vekselstrøm, magnetisme og induksjon. Dette settes i system og prøves ut praksis ved at elevene lager sin egen høyttaler av kobbertråd, magnet og pappkopp. Høyttaleren testes og er selvfølgelig til elevenes odel og eie etter endt opplegg.

Målgruppe:  8. – 10. årstrinn, men kan også tilpasses 7. trinn
Tema: Teknologi og design (elektrisitetslære)
Varighet: 90 minutter
Antall elever: Maksimalt 20

Forarbeid på skolen

Elevene bør ha vært igjennom hva lyd er for noe. De bør ha kjennskap til begreper som bølger, frekvens og Hertz. Det er også en fordel om elevene har lært litt om likestrøm og vekselstrøm.

Opplegget

Det starter med en teorileksjon der lyd, frekvens og Hertz blir repetert. Deretter læres det mer om elektromagnetisk induksjon og vekselstrøm. Den nye kunnskapen brukes til å forklare en dynamisk høyttalers virkemåte. Elevene får så lage hver sin høyttaler fra bunnen av ved hjelp av kobbertråd, magnet og pappkopp. Høyttaleren kan kobles på en vanlig forsterker og gir helt ok lydkvalitet.

Opplegget avsluttes med at alle elevene får teste høyttaleren sin.

Etterarbeid på skolen: Opp til læreren

Læreplanmål

Fenomener og stoffer, 7. årstrinn.
 Mål for opplæringen er at elevene skal kunne
•Undersøke fenomener tilknyttet lyd, hørsel og støy, diskutere observasjonene og forklarehvordan lyd kan skade hørselen
•Gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet, forklare og presentere resultatene

Teknologi og design, 7. årstrinn
 Mål for opplæringen er at elevene skal kunne
•Planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt

Fenomener og stoffer, 10. årstrinn
 Mål for opplæringen er at elevene skal kunne
•Bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser
•Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

Teknologi og design, 10. årstrinn
 Mål for opplæringen er at elevene skal kunne
•Beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Nordnorsk Vitensenter
  • I samarbeid med: Nordnorsk Vitensenter
  • Idé/opplegg: Nordnorsk Vitenseter

Om kunstner / utøver / gruppe

Nordnorsk Vitensenter i Tromsø er et populærvitenskapelig opplevelsessenter som inspirerer til læring og kunnskap.

Publikumskommentarer