Tilbake

Bok- og kulturbussen: Beebot

Den fargeglade bieroboten BeeBot kan programmeres til å gå ulike veier bare ved hjelp av å trykke på knapper. I dette opplegget lærer elevene også om geometriske figurer og lokal flora.

Målgruppe: 1.-2. årstrinn
Tema: Digitale ferdigheter, Mangfold i naturen, Geometri

Varighet: 60 minutter
Antall elever: Maksimalt 16

Forarbeid på skolen
Elevene bør kjenne til hvorfor bier og humler er viktige i naturen. De kan også øve på typiske nordnorske blomster og bær.

Opplegget
En BeeBot er en bierobot som programmeres ved hjelp av knapper på ryggen av biene.
Elevene jobber gruppevis med å få BeeBotene til å løse ulike oppgaver. De lærer også om biens viktige rolle i naturen.
Dialogene med pedagogen og utformingen av spillemattene motiverer til læring knyttet til både geometri og lokal botanikk.

Etterarbeid på skolen
I en årstid hvor det passer, bør elevene gå ut og se om de kan finne igjen bærene eller plantene bærene vokser på.

Læreplanmål
Geometri, 2. årstrinn:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
- gjenkjenne og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer i sammenheng med hjørne, kanter og flater, og sortere og sette navn på figurene etter disse trekkene.

Mangfold i naturen, 2. årstrinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 - gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper

Den fargeglade bieroboten BeeBot kan programmeres til å gå ulike veier bare ved hjelp av å trykke på knapper.
 - lære også om geometriske figurer og lokal flora.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Nordnorsk Vitensenter
  • I samarbeid med: Nordnorsk Vitensenter
  • Idé/opplegg: Nordnorsk Vitensenter

Om kunstner / utøver / gruppe

Nordnorsk Vitensenter i Tromsø er et populærvitenskapelig opplevelsessenter som inspirerer til læring og kunnskap

Publikumskommentarer