Tilbake

Bok- og kulturbussen: Foto og fortellinger

Dokumentasjonsprosjektet Foto og fortellinger har som mål å markere 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet i Trondheim 1917. Várdobáiki har laget en ambulerende utstilling av foto og fortellinger som formidler samisk bosetting og liv i perioden 1910-1925 i Várdobáiki samisk senter sitt virkeområde i Nordre Nordland og Sør-Troms. Det er stor spennvidde i historiene som tegner et godt bilde av hverdagslivet.

Duođaštusprošeavtta Govat ja muitalusat ulbmil lea ávvudit 100-jagi ávvudeami vuosttas sámi riikačoahkkimis Tråantes 1917:s. Várdobáiki leat reiden johtti vuosehusa govaiguin ja muitalusaiguin mat ovdanbuktet sámi orruma ja eallima áigodagas 1910-1925 Várdobáikki doaibmaguovllus Nuorta-Nordlánddas ja Oarje-Romssas. Muitalusain lea stuorra govdodat ja govvidit bures árgabeaivi 100 jagi áigi.

Det er foretatt et utvalg av de totalt 32 rollups som utstillingen består av, til bruk for pc, prosjektør og lerret i Bok- og kulturbussen. Historiene som er utvalgt er tilpasset 5.-6.trinn og knyttet til distriktene som er i Bok- og kulturbussens virkeområde.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Várdobáiki Samisk Senter
  • Produsent: Várdobáiki Samisk Senter v/ Tone Elvebakk
  • I samarbeid med: Várdobáiki Samisk Senter
  • Idé/opplegg: Várdobáiki Samisk Senter

Om kunstner / utøver / gruppe

Tone Elvebakk er leder for helseavdelingen på Várdobáiki samisk senter. Hun har jobbet kontinuerlig med helseprosjekter siden hun ble ansatt på Várdobáiki i 2004. Av utdanning har hun bachelor i ergoterapi og master i helse. Tone har også ansvaret for Galleri Várdobáiki, og arbeider med ulike prosjekt, bl.a. Foto og fortellinger som primært formidles gjennom rollups og tilhørende katalog, men som nå er tilrettelagt for bibliotekbussturné av Tone.  

Publikumskommentarer

Vi lærte mye av Tone. Hun var flink å fortelle. Vi savnet å se flere bilder. Det var gøy og lærerikt å høre om hvordan de levde før. Hun svarte på alle spørsmålene vi stilte. Fortellingene var fine og sanne. Vi lærte om hvordan folk måtte leve og klare seg på denne tiden. Vi vil gjerne se denne utstillingen. Takk for et fint foredrag. Hilsen 5. klasse. Publisert av: Ingvild (klasse - Grov skole) – 22.10.2018 12:53