For kommuner

Kommunene skal ivareta den lokale delen av Den kulturelle skolesekken. Alle kommuner skal ha en politisk godkjent 3-årig plan for DKS. Kommunen skal ha en egen kommunekontakt som har dette som et definert arbeidsfelt. Det anbefales å ha en DKS-gruppe som består av representanter fra kultur- og skolesektor, gjerne også elever. 

Kommunekontaktens oppgaver:

 - Følge opp og videreutvikle de lokale DKS aktivitetene.

 - Samarbeide med skolene, og sørge for at det årlig lages en årsplan i samarbeid med skolene. Det bør avholdes 2 årlige møter med skolene, ett av disse på våren for å planlegge kommende skoleår. Frist for levering av årlig plan, medio august. 

 - Sikre at de lokale DKS-midlene benyttes slik de skal. 

 - Bidra til å forankre DKS på den enkelte skole, opprette og drive nettverket av kulturkontakter i kommunen, koordinere info mellom skoler og fylke.

- Påse at skolene ligger inne med riktig kontaktinformasjon, på våre hjemmesider.

- Rapportere på bruken av spillemidler, frist 1. februar. (www.dksrapportering.no)

Er noe uklart eller lurer du på noe, ta kontakt.