Tilbake
Halti
Halti
Nord-Troms museum. Ann-Charlottt Sommer Eklund
Nord-Troms museum. Ann-Charlottt Sommer Eklund

Møter-Encounters-Deaivaddit-Kohtaamissii

Bestillingstilbud

Møtene mellom samer, kvener og nordmenn har formet både landskap og mennesker i Nord-Troms. Det kulturelle mangfoldet går som en rød tråd gjennom vår historie.

Nord-Troms museums nye og moderne utstilling er utgangspunktet for dette spesialtilpassede opplegget. Det er utformet med tanke på videregående skoles læringsmål og læreplaner innen samfunnsfag og historie. Opplegget vil gi elevene kjennskap til Nord-Troms’ historie og innsikt i hvordan livet var for de aller fleste i regionen før 1940. Elevene får tematiske oppgaver og formidlingen avsluttes med en samtale rundt disse.

Sámiid, kvenaid ja dážaid gaskasaš deaivvadeamit leat hábmen sihke eanadagaid ja olbmuid Davvi-Romssas. Kultuvrralaš girjáivuohta manná čađa min historjjá dego rukses árpu.

Davvi-Romssa musea ođđa ja modeardna čájáhus lea vuođđun dán erenoamážit heivehuvvon vásáhussii. Dat lea hábmejuvvon joatkkaskuvllaid oahppanmihtuid ektui, erenoamážit servodatfága ja historjjá oahppaplánaid mielde. Dat oahpásmahttá ohppiid Davvi-Romssa historjái, ja čájeha sidjiide mo eallin lei eanáš guovlluin ovdal 1940. Oahppit ožžot fáddávuđot bargobihtáid, ja gaskkusteapmi loahpahuvvo dáid áššiid birra ságastallamiin. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Nord-Troms museum
  • Produsent: Nord-Troms museum

Publikumskommentarer