Tilbake
Sigrid Schrøder
Geir Gabrielsen

Sør-Troms Museum

Sør-Troms Museum består av flere avdelinger og har et variert tilbud i Den kulturelle skolesekken.

På Trondenes Historiske Senter formidler vi lokalhistorien fra vår fjerne fortid og fram til moderne tid med hovedvekt på vikingtid, middelalder og 2. verdenskrig.

Trastad Samlinger har en museumsavdeling og et kunstgalleri som forteller historien til psykisk utviklingshemmede i Nord-Norge. Elevene får et møte med begrepet «Rå kunst»/Outsider Art, og får selv lov til å være kreative, blant annet med linotrykk.

Regionmuseet strekker seg over et større geografisk område og består av flere anlegg og et moderne kystfort. Her kan vi tilby undervisningsopplegg knyttet til temaene kald krig, industrihistorie og kystkultur. Se vår nettside for nærmere beskrivelse av tilbudene i Den kulturelle skolesekken. Kommunene/skolene må selv ta kontakt med museet for å avtale tidspunkt.

Se museets nettside for nærmere beskrivelse av tilbudene i Den kulturelle skolesekken. Kontakt museet for bestilling.
​www.stmu.no 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune

Publikumskommentarer