Tilbake
Rebekka Brox Liabø
Rebekka Brox Liabø
Rebekka Brox Liabø

Snakk for deg sjøl - skrivekurs

Bestillingstilbud:

 DKS Troms er så heldige å igjen få samarbeide om prosjektet Snakk for deg sjøl, og ønsker å tilby skolene et gratis skriveverksted. Dette blir organisert som en ordinær DKS-turné uten kostnad for kommunen.

Vil en eller flere skoler i din kommune ha besøk av Snakk for deg sjøl og hjelpe til med å samle inn tekster til forestilling?

Beskrivelse av opplegget:

På skriveverkstedet med Snakk for deg sjøl lærer du en rekke teknikker for å komme i gang med skrivingen og for å utrykke deg skriftlig. Vi skriver for å lære, tenke, reflektere og for å utrykke meninger om skole, fremtid og identitet. Det er et praktisk verksted der du får sett deg selv og andre på nye måter og sammen leter vi etter de fineste ordene og de beste beskrivelsene. Med teknikker fra kreativ skriving og teater skriver vi tekster som vi deler med hverandre underveis på verkstedet, og det er alltid plass til både humor og alvor.

Nå har prosjektet vært så heldig å få midler fra Sparebank1 Nord-Norge til å reise rundt med skriveverksted, og vi lurer på om noen av deres klasser har lyst på verksted?

Tekstene elevene skriver samles inn og brukes i arbeidet med forestilling som vi skal vise våren 2019.

Mange gode referanser fra både lærere og elever og verkstedet oppfattes som nyttig både sosialt og faglig. s mer om prosjektet  www.snakkfordegsjol.no

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer

BraPublisert av: Sedine (klasse 9 Berg skole) – 28.10.2016 9:28
Tilbakemeldinger fra elever og lærere er at det var engasjerende og spennende, ikke minst den magiske kofferten. Elevene deltok aktivt, de lyttet, dramatiserte, skrev og delte. Publisert av: Åsta Duveke Svendsen (klasse 5., 6. og 7. klasse Gratangsbotn skole) – 26.1.2017 12:06
Tilbakemeldinger fra lærere og elever er at Rebekka var engasjert og dyktig på å få alle elevene til å skrive. Dagen opplevdes som spennende og givende. Anbefales.Publisert av: Mona Rambø (klasse 3.- 7. klasse Lavangen) – 30.1.2017 11:40
Tilbakemeldinger fra lærere og elever er at Rebekka var engasjert og dyktig på å få alle elevene til å skrive og dele. Dagen opplevdes som spennende og givende. Anbefales.Publisert av: Mona Rambø (klasse 3.- 7. klasse Lavangen) – 30.1.2017 11:40
Tilbakemelding fra 7.klasse: "Det var veldig gøy". "Jeg trodde at det skulle gå sakte, tenk å holde på en heil dag med dette. Også gikk det så fort!" "Jeg syntes det var artig, både å skrive og drive med litt teater". "Tekstene ble bedre etter hvert som vi skreiv". "en fin dag!" "Kommer ho tilbake engang?"Publisert av: Bente Bech (klasse 7.klasse Hatteng skole) – 4.10.2017 10:39