Tilbake
Sør-Troms Museum
Sør-Troms Museum

Mine spor i verden

Bestillingstilbud - for elever som trenger ekstra tilrettelegging. 

I «Mine spor i verden» skal eleven utforske sin kreativitet gjennom å lage en skulptur av noen godt bruke hverdagslige gjenstander som for eksempel sko eller hansker. Spontanitet, konsentrasjon og skaperglede står i sentrum. Gjennom fargerike spor på papir i tillegg til en selvlaget skulptur utforsker eleven det tredimensjonale ved rommet og dets muligheter. På slutten blir det refleksjon i form av samtaler om skulpturene som er laget og elevene kan få kunstverket sitt med hjem.

Formidleren møter elevene med materialer og maling til å dekorere eller omskape gjenstandene med. Vi har på oss hansker og lager avtrykk med maling, før vi begynner å jobbe med skulpturen.  Man kan ta med seg hansker hjemmefra, så kan de også bli en del av skulpturen etterpå. 

Outsider Art har ofte elementer av funnet materiale og spontanitet i seg, og kunstnere i denne sjangeren bruker gjerne ting som de har hentet fra det hverdagslige livet. I Mine spor i verden vil Outsider Art formidles til elevene gjennom deres egen skapende aktivitet.

De gjenstander eller ting vi mennesker omgir oss med, kjøper, lager, finner og bruker viser noe av hvem vi er, forteller noe om oss og hvor vi kommer fra. Når eleven får i oppgave å finne en gjenstand de vil ta med skaper dette bevissthet for omgivelsene vi lever i. Når eleven sitter og jobber med å omskape gjenstanden vil de også bli godt kjent med dens taktile kvaliteter og man vil oppleve en større nærhet til tingen.

Før elevene begynner tar vi bilde av gjenstandene samlet, og det vil også bli tatt bilde av dem til slutt. På slutten av denne formidlingen skal de nye forvandlede gjenstandene settes frem og hele gruppen vil samtale om skulpturene.

Læreplanmål

Læreplanens overordnede del:

Kjerneelementer hentet fra læreplaner i kunst og håndtverk

  • Håndverksferdigheter
  • Kunst- og designprosesser
  • Visuell kommunikasjon

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Trastad Samlinger, Sør-Troms Museum
  • Produsent: Sør-Troms Museum, avdelingTrastad Samlinger

Publikumskommentarer