Tilbake
Nord-Troms Museum
Nord-Troms Museum

Krigslandskap Nord-Troms

Annen verdenskrig og den kalde krigen var perioder som preget befolkningen i Nord-Troms fra 1940-1996. Dette har satt spor både i landskapet og i minnet til folk.

Dette er et opplegg om konflikthistorie i Nord-Troms med hovedfokus på avslutningen av Annen verdenskrig og den kalde krigen. Nord-Troms Museum har utarbeidet en formidlingstime der det belyses hvordan internasjonale konflikter og nasjonal politikk, har preget samfunnet i en liten kommune i Nord-Troms. Opplegget vil bestå av et foredrag på ca. en skoletime med bilder, film og tekst om perioden 1943-1996.  

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Produsent: Nord-Troms Museum

Publikumskommentarer