Tilbake
Foto - Nord-Troms museum

Krigsfanger i Nord-Troms

Bestillingstilbud:

 Under 2. verdenskrig ble flere tusen krigsfanger sendt til fangeleirer ulike steder i Nord-Troms. Disse var sovjetiske krigsfanger, tyske straffefanger og norske fanger fra Grini, som ble satt til hardt arbeid på utbygginger av brakkeleirer, kystfort og veianlegg i regionen. Fangene led under forferdelige forhold uten tilstrekkelige klær for å takle kulden og med svært små matrasjoner.

Gjennom et todelt undervisningsopplegg får elevene et innblikk i historien om fangene i Nord-Troms og årsakene til at de ble sendt til regionene. I klasserommet får elevene se bilder, høre lydklipp og se videoer som forteller om fangenes skjebne. Elevene skal også jobbe i mindre grupper for å finne ut mer om noen av fangene.

Det tilbys i tillegg en ekskursjon til en fangeleir i en av Nord-Troms kommunene hvor historien om fangeleirene formidles.

Se Nord-Troms museums nettsider www.ntrm.no for mer informasjon om de ulike leirene som er tilgjengelige.

Læreplanmål

Læreplanens overordnede del:

Kjerneelementer hentet fra læreplaner i samfunnsfag og historie :

  • Perspektivmangfold og samfunnskritisk tenkning
  • Historiebevissthet
  • Utforskende historie og kildekritisk bevissthet
  • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Nord-Troms museum
  • Produsent: Nord-Troms Museum

Publikumskommentarer