Tilbake
© Roy Export Company Ltd.

Chaplin

Fast- og bestillingstilbud:

Charlie Chaplin er en av de viktigste filmskaperne gjennom tidene. Samtidig var Chaplin så mye mer enn en mann som fikk beste- og oldeforeldre til å le seg skvett i kinosalene. Han brukte også sin posisjon til å forfekte verdier som solidaritet, nestekjærlighet, demokrati og ytringsfrihet. Verdier som alle stod under press i Chaplins egen levetid. Akkurat slik de gjør det i dag. For elevene skal forestillingen være en spennende øyeåpner inn i en ukjent fortid, underholdende i seg selv og oppleves som en feiring av Charlie Chaplin, hans filmer, filmhistoriens barndom, kunstens muligheter og livet selv.

 “We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity; more than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost.”   

                                                                                                                                                         Charlie Chaplin i Diktatoren

I denne 60 minutter lange forestillingen drar manusforfatter Guttorm Andreassen publikum gjennom høydepunktene i Chaplins liv. Fra oppveksten i lutfattige London, via kunstnerisk suksess, rikdom og skandaler i Hollywood, til utvisningen fra USA og de siste årene med familieliv i Sveits. Med et levende språk og smittende entusiasme knytter Hegreberg Chaplins kunstnerskap til historiske hendelser som europeisk utvandring til Amerika, 30-tallets depresjon, den industrielle revolusjon, fremveksten av ideologier som kapitalisme, nazisme og kommunisme, to verdenskriger samt den kalde krigen. En stor del av forestillingen vies ikoniske klipp fra Chaplin-mesterverk som The Kid, City Lights, Modern Times og Diktatoren.

Ved siden av komikeren Chaplin, får elevene også bli kjent med Chaplin som humanist, provokatør og samfunnsdebattant. Hegreberg formidler sine tanker om hva som var så unikt med Chaplin som historieforteller og filmskaper, hvordan Chaplins filmer ble så populære i alle lag av befolkingen i alle verdens land, og hvorfor Chaplin fortsatt er relevant for oss i dag. Forestillingen avsluttes med Chaplin sin gripende, framsynte og humanistiske tale fra filmen Diktatoren. Chaplins monolog og budskap har i senere tid nådd ut til et nytt og yngre publikum via sosiale medier.

Lærerveiledning

Forestillingen består av kjente filmklipp fra kjente Chaplin filmer. Jeg, Guttorm Andreassen, plasserer klippene i kontekst og formidler muntlig innimellom. Av forestillingens lengde på totalt 60 minutter, varer filmklippene om lag 30 minutter.

Ambisjonen er at elevene er aktive, lyttende og deltakende gjennom hele forestillingen. Underveis henvender jeg meg til elevene med inkluderende spørsmål. Mens jeg snakker vil det være mulig for elevene å delta gjennom å stille spørsmål. Det vil også være rom for spørsmål og kort diskusjon ved forestillingens slutt. Min entusiastiske formidlingsstil og de mange morsomme filmklippene skaper  erfaringsmessig både smil og latter hos publikum. Energien og ”livet” som fyller rommet, bidrar til å gi publikum en felles positiv opplevelse, og skiller forestillingen fra en vanlig undervisningstime.

I forestillingen bruker jeg en skreddersydd digital presentasjon. Presentasjonen utfyller mine ord, og hjelper publikum til å følge med og engasjere seg i forestillingen. Presentasjonen kjøres på lerret og består av overskrifter, filmklipp, stillbilder, sitater med mer. En fjernkontroll gjør at jeg kan bevege meg fritt rundt i rommet mens jeg klikker meg gjennom presentasjonen.

Målet med forestillingen er å spre budskapet om Chaplins unike kunstnerskap til dagens generasjon av unge filmfans. Elevene skal oppleve timen med Chaplin og hans filmer som lærerikt og inspirerende, og de skal få innsikt i at Chaplins liv og filmer er nært knyttet til hendelser i hans egen samtid. Slik blir dette også en relevant og annerledes historietime for elevene.

Jeg vil gjøre mitt beste for at forestillingen gir elevene økt lyst til å se mer film generelt og Chaplins filmer spesielt. Elevene vil få se eksempler på at det er fullt mulig å formidle viktige saker og være underholdende samtidig. Alt i alt skal forestillingen  være et positivt møte med en av det moderne tids viktigste kunstuttrykk. Om forestillingen også bidrar til å øke elevenes tro på – og tillit til – egne ideer og historier, ville det vært fantastisk.

På et mer personlig plan ønsker jeg å skape en sterk forestilling som evner å både begeistre og berøre publikum. Forestillingen er melankolsk, morsom og humanistisk, og speiler i sin form Chaplin og hans budskap.


Læreplanmål

Læreplanens overordnede del:

  • Punkt 1.4 Skaperglede, engasjemen
  • Punkt 1.6 Demokrati og medvirkning

Kjerneelementer hentet fra læreplaner i samfunnsfag og historie

  • Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger
  • Demokrati og medborgerskap
  • Historiebevissthet
  • Historisk empati, sammenhenger og perspektiver
  • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid

Psssst. Her kommer et lite tips:
​​​​​​​Vi anbefaler at dere sjekker ut ressursbasen til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Her kan dere finne alt fra undervisningsopplegg til forskningsartikler knyttet til blant annet musikkog kunst og håndverksfaget, for hele opplæringsløpet. Best av alt, det er gratis! www.kunstkultursenteret.no  

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Guttorm Andreassen
  • Produsent: Broder Ord & Film

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer