Tilbake

Bok- og kulturbussen: 3D i to dimensjoner

3D I TO DIMENSJONER (5.-7.trinn)

Læreplantema: Geometri – kropp og hjerne (matematikk)

Forarbeid: Ikke forarbeid knyttet til dette opplegget.

Først gjennomgås begrepene en-, to- og tredimensjonal og måleenhetene som brukes. Deretter bygges tredimensjonale modeller i jovobrikker. Elevene tegner arbeidstegninger av modellen sett fra alle sidene og lager «utbrettfigur». Sa tegnes en «3D» tegning av figuren på ruteark før vi lager perspektivtegning med ett forsvinningspunkt.

Etterarbeid: Lag en modell i papir, enten en egen eller en av figurene her: http://nordnorsk.vitensenter.no/matematikk/figurark/index.php

Kompetansemål (etter 7.årstrinn): Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
-analysere egenskaper ved to- eller tredimensjonale figurer og beskrive fysiske gjenstander innenfor dagligliv og teknologi ved hjelp av geometriske begrep. 
-bygge tredimensjonale modeller, tegne perspektiv med et forsvinningspunkt, og diskutere prosessene og produktene.

Målgruppe: 5.-7.trinn

Varighet: 90 minutter. Undervisningen foregår i klasserom.

Antall elever pr gruppe: maksimalt 30 elever

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Nordnorsk Vitensenter
  • I samarbeid med: Nordnorsk Vitensenter
  • Idé/opplegg: Nordnorsk Vitensenter

Om kunstner / utøver / gruppe

Nordnorsk Vitensenter i Tromsø er et populærvitenskapelig opplevelsessenter som inspirerer til læring og kunnskap

Publikumskommentarer