Tilbake

Bok- og kulturbussen: 3D i to dimensjoner

3D I TO DIMENSJONER (5.-7.trinn)

Læreplantema: Geometri – kropp og hjerne (matematikk)

Forarbeid: Ikke forarbeid knyttet til dette opplegget.

Besøket starter med at vi går gjennom begrepene en-, to- og tredimensjonal, og måleenhetene for disse. Deretter viser vi hvordan man ved hjelp av parallellperspektiv og et-punkts-perspektiv kan tegne en 3-dimensjonal tegning på en 2-dimensjonal flate. Vi introduserer også begreper som horisontlinje, forsvinningspunkt og perspektiv. Elevene lærer deretter å tegne hus med et forsvinningspunkt.

Etterarbeid på skolen:
Lag en modell i papir, enten en egen eller en av figurene her.
Mål kantene og regn ut arealet av grunnflata og evt de andre sideflatene, og regn ut volumet av hele figuren.
For å finne arealet, kan du gjerne bruke et «arealmål»; et cm-rutenett kopiert på et plast/overheadark. Legg plastarket med rutenettet over flaten du skal finne arealet til, så kan du telle hvor mange ruter som dekker flaten.

Kompetansemål (etter 7.årstrinn): Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
-analysere egenskaper ved to- eller tredimensjonale figurer og beskrive fysiske gjenstander innenfor dagligliv og teknologi ved hjelp av geometriske begrep. 
-bygge tredimensjonale modeller, tegne perspektiv med et forsvinningspunkt, og diskutere prosessene og produktene.

Målgruppe: 5.-7.trinn

Varighet: 90 minutter. Undervisningen foregår i klasserom.

Antall elever pr gruppe: maksimalt 30 elever

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Nordnorsk Vitensenter
  • I samarbeid med: Nordnorsk Vitensenter
  • Idé/opplegg: Nordnorsk Vitensenter

Om kunstner / utøver / gruppe

Nordnorsk Vitensenter i Tromsø er et populærvitenskapelig opplevelsessenter som inspirerer til læring og kunnskap

Publikumskommentarer

Elevene synes det var morsomt. De lærte mer om perspektiv og kunne bruke det de hadde lært tidligere. Fikk bruke fantasien vår. Det var lett å lære når hun forklarte. Hun var flink til å hjelpe oss og vi fikk mye skryt. Vi lærte om 0D-1D-2D og 3D. Vi var 15 elever tilsammen på klasserommet. Å lære om dette er interessant og spennende. Takk for at du kom!Publisert av: anonym (klasse - Grov skole) – 26.3.2019 10:50