Tilbake

Vi skulle vært løver

Fasttilbud:

 Det begynner en ny jente i klassen, og Malin gleder seg til å få en ny venninne. Men hvordan reagerer omverdenen når det viser seg at Leona, den nye jenta, er født med guttekropp? Klarer Malin å være den eneste som forsvarer henne?

Produksjonen «Vi skulle vært løver» baserer seg på barne- og ungdomsromanen med samme tittel. Den tar opp problematikken rundt transkjønn, det å være «født i feil kropp». Gjennom samtale om temaet er målet å øke kunnskapen rundt spørsmål knyttet til kjønnsidentitet. Jeg ønsker at elevene skal sitte igjen med et budskap om at alle mennesker er forskjellige, og at alle fortjener å bli møtt med respekt.

Jeg forteller også elevene hvordan jeg fikk ideen til romanen da jeg mottok et brev fra min venninnes barn. «Dere tenker på meg som Tom, men det beskriver ikke meg som person. Jeg ønsker å bli kalt Alexandra. Jeg er altså jente, ikke gutt.» Det var et brev som gjorde sterkt inntrykk, og det fikk meg til å tenke på hvordan vi møter mennesker som står fram på den måten. Det kan være vanskelig og krever en omstilling av oss, men den jobben må vi rett og slett ta.


Læreplanmål

Læreplanens overordnede del:

  • Punkt 1.2 Identitet og kulturelt mangfold
  • Punkt 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet

Kjerneelementer hentet fra læreplaner i norsk og naturfag

  • Kropp og helse
  • Kritisk tilnærming til tekst
  • Muntlig kommunikasjon
  • Språklig mangfold

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Line Baugstø

Om kunstner / utøver / gruppe

Line har lang fartstid som forfatter og som utøver i DKS. Hun debuterte med romanen «Reise i gult lys» i 1986, og har siden gitt ut en lang rekke bøker for både barn og voksne. HUn har hatt flere turneer i DKS landet rundt, både med lettlestbøkene om Kaja og Stine for 1.-4. trinn, og med biografien «Camilla Collett, født Wergeland» for ungdomsskolen og videregående skole.


Publikumskommentarer