Tilbake
Emma Gunnarsson
Emma Gunnarsson
Emma Gunnarsson
Emma Gunnarsson

Havets avtrykk

Bestillingstilbud

​​​​​​​Dette prosjektet handler om forsøpling av havet, marinbiologi og om å bruke kunsten til å uttrykke seg.

Emma Gunnarsson og Therese Meyer kombinerer kunst og vitenskap. Emma er billedkunstner og Therese er marinbiolog. Sammen forteller de historien om utviklingen av plastbruk i samfunnet og hvordan bruken påvirker havene våre. Emma introduserer en av de eldste fototeknikkene fra 1800-tallet, cyanotypi. Barna får lage sitt eget avtrykk av plastforsøplingen, som både er vakker og som samtidig forteller en historie som er ganske alvorlig. Mens bildene skapes tar Therese fram noen av havets levende skapninger og avslører deres hemmeligheter. Sammen åpner Emma og Therese rom for ny kunnskap, kreativitet og undring.

Lærerveiledning

Det er bra om klassen kan se noen av filmene som sendes på forhånd, som handler om marin forsøpling og hva de de selv kan gjøre for å påvirke.

Læreplanens overordnede del:

Kjerneelementer hentet fra læreplaner i: Naturfag og samfunnsfag

  • Jorda og livet på jorda
  • Energi og materie
  • Bærekraftig utvikling


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Produsent: Emma Gunnarsson & Therese Meyer

Om kunstner / utøver / gruppe

Emma Gunnarsson er profesjonell billedkunstner, med bachelor fra Kunsthøgskolen i Bergen, seksjon for grafikk, i tillegg til studier på Den Kunglige Kunstakademiet, København DK. Gunnarsson deltar på separat- og fellesutstiller med i hovedsak fotografi og grafikktrykk. Emma skal på turne med "Plastikk, vår tidsalder," vår 2019 i Oppland fylkeskommune. Hun har jobbet med «Rammel fra havet» DKS prosjekt 2018 på 4 skoler i Kirkenes. Hun hatt prosjekt fortløpende med fotokunst, miljø og søppelkunst tema 2015-2017 på Berlevåg skole for 1-4 trinn. Hun har hatt prosjekt fortløpende med miljø og søppelkunst tema 2015-2017 på Berlevåg skole for 1-4 trinn. Emma er gründer og daglig leder i Arctic Lux som leverer kurs og konsulenttjenester innen kunst, kultur og jobber med ulike med ulike prosjekter i nord. Hun er en del av NNBK (Nord-Norske Bildende Kunstnere), Bedriftsnettverket Made by Skrova/Visit Skrova, nettverket Gaffa for gründere i Lofoten og Vesterålen samt Hermetikken Kulturnæringshage.

Therese Meyer er marinbiolog, og har studert fiskeri- og havbruksvitenskap ved Universitetet i Tromsø, og marin kystutvikling ved NTNU. Hun har alltid vært miljøengasjert, og har erfaring fra SALT Lofoten AS hvor hun har jobbet med ulike prosjekter knyttet til marin forsøpling. I jobben i SALT dro de på Norway Cup, verdens største fotballturnering for barn og unge, hvor de hadde en stand om havet og marin forsøpling. Hun var også med på prosjektet Proof Clean som var Norges første profesjonelle ryddeteam, hvor de utviklet metode for strandrydding. Deretter startet hun masteroppgaven, som hun gjør i samarbeid med SALT Lofoten AS. Målet med oppgaven er å finne ut hvor ofte en strand bør ryddes, med tanke på å fjerne mest mulig avfall fra havene, og samtidig ha en minst mulig ryddeinnsats.

Publikumskommentarer