Tilbake
Sámi Dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst
Sámi Dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst
Sámi Dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst
Sámi Dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst

Tid for skulptur!

Fast- og bestillingstilbud

ProduksjonenTid for skulptur!  er en introduksjon til den samiske kunstneren Aage Gaup som hadde en stor utstilling ved Samisk senter for samtidskunst i november/desember 2018.

Med klasserommet som arena får elevene både se, høre og jobbe selv.
Vi inviterer til utstilling, samtale og egenaktivitet i klasserommet med skulptur, foto, film, fortelling og et lite kunstverksted.

Aage Gaup er en av Norges viktigste samtidskunstnere. Mange har sikkert sett noen av de store skulpturene hans som utsmykkinger, på flyplasser, ved skoler og andre offentlige bygninger, eller som scenografi på teater. I tillegg til skulptur, som vi skal bli bedre kjent med i dette møtet, jobber han også med teaterscenografi, bilder og tekst for å nevne noe.

Tid for skulptur! vil dere gjøre interessante oppdagelser om samtidskunst! Skulpturene til Aage Gaup er langt mer enn dekorasjon og pynt i en skolegård. Det er dette dere skal gjøre oppdagelser av, i møte med kunsten og formidleren som kommer til skolen. Skulpturene er også en fortelling om identitet, kulturforståelse, bærekraft, rettferdighet og deg selv!

DKS-produksjonen Tid for skulptur! er utviklet i samarbeid mellom Samisk senter for samtidskunst, Saviomuseet og Nordnorsk kunstnersenter.

Lærerveiledning

Produksjonen inneholder følgende:


LÆRERVEILEDNING
Det utarbeides egen lærerveiledning med forslag til for- og etterarbeid, samt referanser til ny læreplan som innføres i 2020.

KLASSEROMUTSTILLING
- Fotodokumentasjon og skulpturer
- Film

GJENNOMFØRING
Presentasjon av Aage Gaup som kunstner.
Presentasjon av kunstverk med originale skulpturer, samt film og fotodokumentasjon.
Workshop: Elevene får jobbe selv, individuelt eller i grupper for å gjøre egne erfaringer og vurderinger.  

Prosessen er viktigere enn resultatet i dette verkstedet.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Samisk senter for samtidskunst (SDG)
  • Produsent: Samisk senter for samtidskunst (SDG)
  • Idé/opplegg: Samisk senter for samtidskunst i samarbeid med Aage Gaup, Saviomuseet og Nordnorsk kunstnersenter.

Om kunstner / utøver / gruppe

Aage Gaup (født 28. oktober 1943 i Børselv, Porsanger) er samisk skulptør, billedhugger og grafiker bosatt i Karasjok i Finnmark. I sine skulpturer arbeider Gaup med materialer som tre, betong og aluminium. Han har en unik følelse for rom, og gir sine verker et genuint moderne uttrykk. Gaup har også spesialisert seg på sceniske uttrykk i is og snø. I sine monumentalskulpturer i tre utnytter han materialets særegenheter på en personlig måte. Motivene, som kan være abstrakte eller figurative, rommer både konstruktive elementer, masker og dyresymbolikk. Aage Gaup utgjorde en av medlemmene i den legendariske Masi-gruppen, som representerte en holdningsendring til, og nyorientering av, den moderne, samiske kunsten.

Formidling: Produksjonen er utviklet i samarbeid mellom Samisk senter for samtidskunst, Aage Gaup, Savio-muséet og Nordnorsk kunstnersenter.

Formidler: Kunstner eller kunstpedagog, ikke bestemt.  Navn på formidler kommer senere.


Publikumskommentarer