Tilbake
Foto - Anders Beer Wilse
Høytlesningskonsert - Foto - Øyvind A. Olsen, Avisa Nordland
Markens grøde - Plakat

Høytlesningskonsert - Markens Grøde

Bestillingstilbud:

 Høytlesningskonsert - Markens Grøde, er en bearbeidelse av Hamsuns Nobelprisroman. Målet er å skape en knallsterk litterær opplevelse og gi ungdommer lyst til å lese.  Vi forteller historien til nybrottsmannen Isak, som bygger opp gården Sellanrå, og hans møte med det moderne samfunnet gjennom gruvedrifta i fjellene rundt gården. Forestillingen løfter fram en økokritisk lesning av romanen og problematiserer forholdet mellom mennesket og natur. Prosjektet har lånt konserten som form, men litteraturen er i fokus. Musikken forsterker og tydeliggjør tekstopplevelsen og skaper et rom som oppleves nært.  Konserten spilles av to formidlere og én musiker.

Hamsunsenteret vant prisen for Årets formidlingskonsept med bidraget «Markens grøde – en høytlesningskonsert» på Det nasjonale museumsmøtet 2018. Link til sak på Hamsunsenterets nettside: Hamsunsenteret

Læreplanmål

Læreplanens overordnede del:

Kjerneelementer hentet fra læreplaner i norsk, naturfag, samfunnsfag og historie

  • Tekst i kontekst
  • Kritisk tilnærming til tekst
  • Språklig mangfold
  • Jorda og livet på jorda
  • Perspektivmangfold og samfunnskritisk tenkning
  • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Hamsunsenteret ved Annelise Grindheim, Maiken Wembre og Johannes Fauchald
  • Produsent: Hamsunsenteret, Stiftelsen Nordlandsmuseet

Om kunstner / utøver / gruppe

Formidler: Annelise Grindheim er frilans skuespiller og billedkunstner med base i Nordland/Hamarøy. Hun har nylig vært tilknyttet Hamsunsenteret som litteraturformidler.

Formidler: Maiken Wembre er frilans skuespiller og musiker med base i Bodø. Maiken har vært formidlier i høytlesningskonserten gjennom 2018.

Musiker: Johannes Fauchald er musiker, komponist og rektor i Hamarøy kulturskole. Johannes har komponert musikken i konserten. Ansvarlig: Solveig Hirsch er formidlingsleder på Hamsunsenteret. Hun er faglærer i drama/teater, forteller og har en master i pedagogikk. Solveig er faglig - og kunstnerisk ansvarlig for prosjektet.

Publikumskommentarer