Tilbake
Kjersti Myrnes Balto
Kjersti Myrnes Balto

Várdobáiki samisk senter

Várdobáiki museum er en avdeling under Várdobáiki samisk senter, og er en av Sametingets seks museumssiidaer (museumsregioner) med ansvar for samisk museumsvirksomhet, herunder drift av Gállogieddi samiske friluftsmuseum. Várdobáiki samisk senters formål er å videreføre samisk språk, kultur og samfunnsliv i regionen. Várdobáiki skal også bidra til et inspirerende miljø i tråd med samiske verdier og tradisjoner i området. Várdobáiki samisk senter samarbeider med Den kulturelle skolesekken, og tar imot skoleklasser etter avtale. Kontakt museet for bestilling.

Várdobáikki musea lea ossodat Várdobáiki sámi guovddáža vuolde, ja leat okta daid Sámedikke guhtta museasiiddain (museaguovlu) ovddasvástádusain sáme museadoaimmain, dán vuolde doaibmá Gállogieddi sámi olgomusea. Várdobáiki sámi guovddáža ulbmil lea joatkit viidáseappot gielain, kultuvrrain ja servodateallimiin guovllus. Várdobáiki áigu maiddái
bargat movttidahttit sámi árvvuid ja árbevieruid guovllus. Várdobáiki sámi guovddáš ovttasbargá Dan kultuvrralaš skuvlaseahkain, ja váldá vuostá skuvlaluohkkáid šiehtadusa mielde. Váldde oktavuođa museain

Museets hjemmeside: www.vardobaiki.no

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune

Publikumskommentarer