Tilbake
Nord-Troms Museum
Nord-Troms Museum
Solveig Braastad
Nord-Troms Museum

Nord-Troms museum

Nord-Troms museum tilbyr tilpassede opplegg på alle sine anlegg i åpen sesong, som er i barmarksesongen. Museet har også et helårstilbud i museets hovedutstilling; Møter-Encounters-Deaivvadit-Kohtaamissii på Halti kvenkultursenter i
Nordreisa kommune.

På museets nettside finner dere faste tilbud. Skolene kan også ta kontakt om det er ønskelig med noe annet enn det som står tilbudt eller om det er spørsmål. Bestillinger på skolebesøk må være meldt inn senest to uker før planlagt besøk.
Kontakt formidler for spørsmål eller bestilling.

Se nettsiden:  www.ntrm.no

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune

Publikumskommentarer