Tilbake
Anders Søvik
Anders Søvik

Ruteplan - Bok- og kulturbussen (Bokruta)

Bok- og kulturbussen eies av Troms fylkeskommune og er en egen formidlingsarena for kommuner i Sør-Troms. Det er knyttet en egen stilling til virksomheten. Bussen kjøres i fast turnus; som ordinær bokbuss i to uker, deretter som kulturbuss i de påfølgende to uker. Bussen benyttes til kulturformidling innenfor litteratur, visuell kunst, musikk og kulturminne/kulturarv. På denne måten fungerer Bok- og kulturbussen som formidlingsarena for både norsk og samisk historie, språk og kultur. Tilbudet til skolene administreres av Bok- og kulturbussen, og den enkelte skole vil motta tilbud fra Bok- og kulturbussen. Kontaktino: Anne Gerd Lehn, tlf. 777 88 662 og mobil 95 27 66 56, kulturbussen@tromfylke.no

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer

kjempefin forestilling, beregnet på trinnet. Dyktige skuespillere, brukte samisk på en god måte.Publisert av: bente linaker (klasse 1. -2. klasse Grov skole) – 4.12.2014 15:08