Tilbake
Illustrasjonsbilde

Tromsungdom leser

Tromsungdom leser er et tredelt tilbud som består av et forfattermøte, en bokprat for elever og et faglig seminar for lærere og skolebibliotekarer.

Forfattermøtene arrangeres av Den kulturelle skolesekken og i år er det Endre Lund Eriksen og Heidi Sævareid som kommer på besøk. Skolene kan selv velge hvilken av disse to produksjonene de ønsker å knytte opp mot Tromsungdom leser. Se nærmere presentasjon av disse forfatterne sine produksjoner i denne katalogen.

Bokpraten arrangeres av Troms fylkesbibliotek og holdes av erfarne litteraturformidlere som presenterer norsk og utenlandsk samtidslitteratur tilpasset de ulike studieretninger. Bokpresentasjonene kan knyttes til skolenes egne lesestimuleringstiltak og brukes som introduksjon til fordypningsoppgaver.

​​​​​​​Seminaret for lærere og skolebibliotekarer inneholder en presentasjon av bokpraten. I tillegg blir det et forfattermøte og et formidlingsforedrag. I skolenes påmelding til Tromsungdom leser inngår både bokprat, forfatterbesøk og litteraturseminar.

Aktuell informasjon finnes på kulturitroms.noog på bloggen Tromsungdom leser: tromsungdomleser.wordpress.com   

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Idé/opplegg: Troms fylkesbibliotek

Om kunstner / utøver / gruppe

Formidler fra Troms fylkesbibliotek

Publikumskommentarer